Współrealizujemy projekt „Rodzina w Centrum 3”

Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. we współpracy z PCPR Wąbrzeźno, PCPR Tuchola, PCPR Aleksandrów Kujawski, PCPR Brodnica, PCPR Żnin, PCPR Golub-Dobrzyń, PCPR Nakło nad Notecią, PCPR Sępólno Krajeńskie, PCPR Bydgoszcz oraz MOPS Bydgoszcz świadczy usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin wykonywane na terenie powiatów oraz miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim do dnia 29.12.2022 r.

 

Akademia otrzymała Subwencję Finansową