POMAGAMY W DĄŻENIU DO SUKCESU


KURSY
ZAWODOWE
DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
REALIZOWANE
PROJEKTY

O FIRMIE


Misją założonej w 1997 roku AKADEMII KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO jest kształcenie ustawiczne oraz wspieranie doradczo – edukacyjne działalności osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, w kierunku przygotowania do wyzwań stojących przed nimi w XXI wieku.

Właścicielem AKADEMII jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które od blisko 60 lat aktywnie wspiera działania na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego regionu pomorskiego.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ


SZKOLENIA
AKTYWIZACJA
Szkolenia i treningi dla osób poszukujących pracy oraz pracowników firm i instytucji chcących podwyższyć swoje umiejętności i kwalifikacje. Aktywizowanie osób pozostających bez pracy przez warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, pośrednictwo zatrudnienia i pomoc w poszukiwaniu pracy.
DORADZTWO
OUTPLACEMENT

Doradztwo i konsulting dla podmiotów gospodarczych i instytucji na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem woj.: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Oferujemy również usługi outplacement-u, selekcji i rekrutacji.

Realizujemy bony szkoleniowe z Urzędów Pracy oraz pomagamy w uzyskaniu dofinansowania na szkolenia z KFS

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW


Szkolenia prowadzone były przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców. Zakres tematyczny zajęć i sposób ich przeprowadzenia podniósł kwalifikacje osób bezrobotnych, zwiększając ich szanse na rynku pracy.

PUP w Gdańsku


Poziom merytoryczny szkoleń oraz metodyka pracy […] spotkała się z dobrą oceną uczestników. W związku z powyższym rekomendujemy usługi szkoleniowe świadczone przez Akademię Kształcenia Zawodowego w Gdańsku w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu pomocy i integracji społecznej.

ROPS w Toruniu


Akademia Kształcenia Zawodowego była odpowiedzialna za zorganizowanie 150 dwudniowych warsztatów dla 4500 dyrektorów szkół zawodowych. Wyrażamy duże zadowolenie ze współpracy z Akademią. Wszystkie powierzone zadania wykonane zostały z najwyższą starannością, profesjonalnie i terminowo.

KOWEZiU