Wydrukuj tę stronę

Projekt Kursy-Staże-Praca

 
 
 
 
 
„KURSY- STAŻE- PRACA”
 
 
 
 
 
INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. przy współpracy z  Polskim Stowarzyszeniem  na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Gdańsku jest realizatorem projektu „Kursy- Staże- Praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 414 240,00 zł. w tym dofinansowanie z UE: 352 104,00 zł.

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa grupy 28 osób w tym 10 kobiet i 18 mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną lub/i niepełnosprawnościami sprzężonymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 – grudzień 2017r.

 

Projekt kierowany jest do wszystkich osób niepełnosprawnych intelektualnie lub/i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zamieszkujących powiaty: miasto Gdańsk, miasto Gdynia, miasto Sopot, gdański, kartuski malborski, pucki, wejherowski, nowodworski.

 

Grupa docelowa to28 osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczestnikami mogą być osoby nieaktywne zawodowo lub osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne w UP i posiadające III profil.

 

Oferowane wsparcie

Celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa poprzez stworzenie  indywidualnego planu działania zaplanowanego dzięki wszechstronnej diagnozie (również w wymiarze praktycznym - próbki pracy) obejmujący w zależności od indywidualnych potrzeb: poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, warsztaty, zajęcia komputerowe i podnoszące kwalifikacje oraz staże, wsparcie trenerów pracy.

Cechą charakterystyczną projektu jest indywidualna opieka trenera pracy, który będzie pełnił rolę coacha (podczas aktywizacji) i pośrednika pracy (po aktywizacji na etapie uzyskiwania zatrudnienia), mentora (w pierwszych tygodniach zatrudnienia).

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej poprzez wyjazdy szkoleniowe uczestników (bez swoich stałych opiekunów) mające na celu usamodzielnienie się i poznanie własnych mocnych i słabych stron.

Projekt posiada aspekt innowacyjności w postaci certyfikowania/zaświadczania kwalifikacji zdobytych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub/i niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzięki specjalnie dostosowanym programom kursów.

 

Zamierzone cele:

- Wzrost kompetencji, umiejętności zawodowych i społecznych 28 osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, warsztaty, staże, wsparcie trenerów.

- Wzrost szans na runku pracy poprzez opiekę pośrednika pracy i nabytą umiejętność obsługi komputera.

- Zatrudnienie oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych mających na celu podniesienia konkurencyjności osoby niepełnosprawnej na rynku pracy

- Określenie ścieżki kariery uczestnika poprzez stworzenie jego Indywidualnego Planu Działania.

 

 Aktualności


Formularz zgłoszeniowy  do udziału w projekcie